กิจกรรมและการสัมมนา

"Google Cloud Platform (GCP) คืออะไร?" | What is Google Cloud Platform (GCP?) Free Seminar! by Cloud Ace

งานสัมมนา โดย Cloud Ace ผู้ให้บริการ Google Cloud Platform ระดับ Premier partner อันดับ 1 จากญี่ปุ่น ในหัวข้อ "Google Cloud Platform คืออะไร?" พร้อมสาธิตการใช้งานเบื้องต้น

  • Mon, September 30, 2019 2:00 PM – 4:00 PM
  • ชั้น 15 ตึก Column Tower

ลงทะเบียนได้เลยที่ -> https://forms.gle/Z5XMsvM5wq1G3h838

(เพิ่มรอบ) คุณรู้จัก Google Cloud Platform หรือไม่?

What is GCP? Free Seminar!

Google Cloud Platform คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับทุกธุรกิจในอนาคต

โอกาสที่คุณจะได้รู้จักและทำความเข้าใจกับ ระบบคลาวด์ [ฟรีๆ] มาถึงแล้ว!

โดย คลาวด์ เอซ Google Cloud Premier Partner อันดับต้นๆ ของโลก

ลงทะเบียนได้เลยที่ -> https://forms.gle/Z5XMsvM5wq1G3h838

  • Fri, September 20, 2019
  • 2:00 PM – 4:00 PM Indochina Time Thailand Time

Google Cloud Platform คืออะไร?

What is GCP? Free Seminar!

Google Cloud Platform คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับทุกธุรกิจในอนาคต

โอกาสที่คุณจะได้รู้จักและทำความเข้าใจกับ ระบบคลาวด์ [ฟรีๆ] มาถึงแล้ว!

โดย คลาวด์ เอซ Google Cloud Premier Partner อันดับต้นๆ ของโลก

ลงทะเบียนได้เลยที่ -> https://forms.gle/Z5XMsvM5wq1G3h838

  • Thu, September 12, 2019
  • 2:00 PM – 4:00 PM Indochina Time Thailand Time