สัมมนา

หัวข้อหลักของการสัมมนาครั้งนี้จะกล่าวถึงวิธีการใช้งาน Google Cloud ในธุรกิจ

The main theme of this seminar will be discussing how Google Cloud is used in business.

คำอธิบายเกี่ยวกับโครงร่าง GCP และลักษณะของบริการประเภทต่างๆจะได้รับการจัดส่งและมาพร้อมกับการสาธิตและกรณีศึกษา

An explanation of the GCP outline and characteristics of various types of services will be delivered and accompanied by demonstrations and case studies.

โปรดเข้าร่วมกับเราหากคุณสนใจที่จะใช้ Google Cloud ในธุรกิจของคุณ

Please join us if you are interested in using Google Cloud in your business.

สารบัญสัมมนา(Seminar Contents)

เซสชันที่ 1: บทนำ GCP (40 นาที)

Session 1: Introduction GCP (40 min)

เซสชันที่ 2: กรณีศึกษาทางธุรกิจบนแพลตฟอร์ม Google Cloud (20 นาที)

Session 2: Business Case Study on the Google Cloud Platform (20 min)

หยุดพัก (10 นาที)

Break (10 min)

เซสชันที่ 3: การสาธิต GCP (20 นาที)

Session 3: Demonstration of GCP (20 min)

การใช้การสาธิตเพื่อแสดงโครงร่างของแพลตฟอร์ม Google Cloud พร้อมด้วยการใช้งานและคุณสมบัติที่หลากหลาย

Using demonstration to show you the outline of Google Cloud Platform, with the variety of use and characteristics.

เซสชั่น 4: ถาม & ตอบ (20 นาที)

Session 4: Q&A (20 min)

* เนื้อหาของการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*The content of this seminar may be subject to change without prior notice.

วันที่ / ค่าธรรมเนียม (Date / Fee)

14:00 น. ~ 16:00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2019 (วันพุธ) / ฟรี


ที่อยู่สถานที่จัดงาน (Address)

คลาวด์ เอซ (Cloud Ace Ltd.)

ชั้น 24 เลขที่ห้อง 2436, 199 ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

24th Floor, Room no. 2436, Column Tower, 199 Ratchadapisek Rd, Kweng Khlong Toei, Khet Klongtoey Toei, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Bangkok, Thailand