Payment

Local Billing

บริการตัวแทนชำระเงิน

สิ้นสุดปัญหาการชำระเงินที่สุดแสนจะวุ่นวาย ผ่านการชำระเงินที่แสนสะดวกสบาย คุณสามารถชำระค่าบริการ Google Cloud Platform ด้วยสกุลเงินบาทไทย (THB) พร้อมใบกำกับภาษีและใบเสร็จไปยื่นแก่ฝ่ายบัญชี Cloud Ace จะนำความสะดวกสบายมาให้แก่คุณพร้อมกับส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าของ Cloud Ace เท่านั้น

3% Discount

If you use the service of billing with us. Get 3% discount from Google Cloud Platform monthly fees.

Zero Charge

If you use the service of billing with us Don't worry We do not charge any additional charges.

Free Support

If you use the service of Local billing with us. You will receive support services immediately in bronze package.