NEW WEBSITE IS READY!

6 ช่องทาง ในเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอแนะนำโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Cloud และเทคโนโลยีของ Google

1. Google Cloud Seminar และ Webinar

การสัมมนาที่สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จัดโดย Cloud Ace

ในการสัมนาเรื่อง Google Cloud จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Cloud ภายในประเทศไทย, คำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามแต่ละหัวข้อ, การสาธิตผลิตภัณฑ์, ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในเชิงธุรกิจได้ เป็นต้น

ความน่าสนใจของโปรแกรม

เป็นโปรแกรมที่มีความแตกต่างจากโปรแกรมการเรียนรู้อื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่จะใช้ GCP สำหรับอุตสาหกรรมธุรกิจ โดยเจ้าหน้าที่ผู้จัดสัมนาเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจาก Google Cloud Certified และมีการอธิบายโดยใช้เอกสารอย่างเป็นทางการของ Google Cloud ดังนั้นเนื้อหาที่ใช้อธิบายจึงมีความแม่นยำสูง นอกจากนี้ ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรมคือการถามคำถามกับเจ้าหน้าที่จัดอบรมได้โดยตรงหลังจบการสัมมนา


กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่วางแผนจะนำ GCP ไปใช้ในธุรกิจ/องค์กรหรือผู้ที่มีความสนใจในบริการ Public Cloud

วันจัดสัมนา: ทุกเดือน

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

2. Coursera

Coursera เป็นบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ช่วยให้สามารถเข้าฟังการบรรยายจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงหลักสูตรเฉพาะด้านต่างๆของ Google Cloud ด้วย โดยแต่ละหลักสูตรจะช่วยให้คุณได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ Google Cloud ได้อย่างรวดเร็ว

ความน่าสนใจ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษที่นำเสนออย่างเป็นทางการโดย Google Cloud แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ เพื่อให้ได้รับความรู้เฉพาะด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนหนึ่งของหลักสูตรคือสามารถฝึกฝนและปฏิบัติด้วย Qwiklabs ได้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะเลือกใช้บริการ นอกจากนี้ ท่านจะได้รับใบรับรองเข้าร่วมหลักสูตร ออกโดย Google Cloud สามารถโพสต์ลงใน LinkedIn, Facebook และอื่นๆ ได้


หลักสูตรเฉพาะของ Google Cloud

ปัจจุบันมีหลักสูตรเฉพาะของ Google Cloud ที่ให้บริการใน Coursera ดังต่อไปนี้

 • Architecting with Google Cloud Platform

 • Developing Applications with Google Cloud Platform

 • Architecting with Google Kubernetes Engine

 • Machine Learning with TensorFlow on Google Cloud Platform

 • Security in Google Cloud Platform

 • Networking in Google Cloud Platform

 • From Data to Insights with Google Cloud Platform

 • Advanced Machine Learning with TensorFlow on Google Cloud Platform

 • Developing APIs with Google Cloud's Apigee API Platform

 • Install and Manage Google Cloud's Apigee API Platform

 • Data Engineering, Big Data, and Machine Learning on GCP

 • G Suite Administration


กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่มีความสนใจใน Google Cloud Certified หรือมีความสนใจในการพัฒนาวิศวกรด้าน Google Cloud

ระยะเวลาในการเรียนรู้: 4 สัปดาห์/สัปดาห์ละ 5-7 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย: ฟรี 7 วันหลังลงทะเบียน จากนั้น 45 USD/หลักสูตร

3. Qwiklabs

Qwiklabs เป็นผู้ให้บริการ Hands-on Labs ตาม scenario-based use case ต่างๆ โดยบริการ Hands-on Labs ไม่ได้บริการแบบจำลองการเรียนรู้สถานการณ์จริง หรือสาธิตสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง แต่เป็นบริการในการเรียนรู้การใช้งาน Google Cloud ด้วยบัญชีชั่วคราวที่ออกโดย Qwiklabs เท่านั้น

ความน่าสนใจ

เป็นหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ Google Cloud ที่จัดโดยเจ้าหน้าที่ Google Cloud โดยบริการ Hands-on Labs มีหัวข้อให้เลือกอบรมมากมาย ซึ่งสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Google Cloud และเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่เกิดจากการนำไปใช้งานจริง พร้อมใช้งานผ่านทาง Google Cloud Platform Console


กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่มีความสนใจใน Google Cloud Certified, ผู้ที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้ หรือผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาวิศวกรด้าน Google Cloud เป็นต้น

ระยะเวลาในการเรียนรู้: 1 Lab/30-120 นาที

ค่าใช้จ่าย: ฟรี 7 วันหลังลงทะเบียน จากนั้น 45 USD/หลักสูตร

4. Cloud OnBoard

Cloud OnBoard เป็นหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ Google Cloud ที่จัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมด้าน Google Cloud โดยเฉพาะจาก Google Cloud โดยในการจัดอมรม เจ้าหน้าที่จัดอมรมจะบรรยายเกี่ยวกับข้อดี จุดเด่น กรณีศึกษาต่างๆ พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ Google Cloud แต่ละตัว

ความน่าสนใจ

ในแต่ละเซสชั่นจะมีธีมที่แตกต่างกัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้หรือคำอธิบายในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคและประเด็นที่น่าสนใจในการใช้ Google Cloud หรือตัวอย่างของกรณีศึกษาต่างๆ และเนื่องจากเป็นการจัดอบรมโดยเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการรับรองเกี่ยวกับ Google Cloud หรือเจ้าหน้าที่วิศวกรของ Google จึงจะสามารถถามคำถามเกี่ยวกับ Google Cloud และ Google ได้โดยตรง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมหลักสูตรและได้รับสินค้าลิขสิทธิ์ของ Google


กลุ่มเป้าหมาย: วิศวกรระบบ, ผู้พัฒนาโซลูชัน, สถาปนิกโซลูชั่น, ช่างผู้ปฏิบัติการ, ผู้นำทางธุรกิจ, ผู้จัดการฝ่าย IT, ผู้เป็นมือใหม่สำหรับระบบ Google Cloud

ระยะเวลาในการเรียนรู้: ไม่กำหนดแน่นอน

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

5. Google Cloud Labs

Google Cloud Labs คือช่องของ Google Cloud Platform บน YouTube ซึ่งเป็นวิดีโอชุด สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของบริการและผลิตภัณฑ์ Google Cloud ได้จากวิดีโอนี้

ความน่าสนใจ

เนื้อหาการฝึกอบรมเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญบริการ Google Cloud มีหัวข้อฝึกอบรมเฉพาะด้าน เช่น Machine Learning, ความปลอดภัย, Infrastructure, การพัฒนาแอปพลิเคชัน และเนื่องจากเป็นวีดีโอที่นำเสนอบน YouTube จึงสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้


กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เป็นมือใหม่สำหรับระบบ Google Cloud, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud

ระยะเวลาในการเรียนรู้: ทุกเดือน

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

6. Cloud OnAir

Cloud OnAir เป็นการสัมมนาผ่านเว็บโดยผู้เชี่ยวชาญของ Google Cloud การสัมมนาดำเนินการผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบถ่ายทอดสด ดังนั้นจึงสามารถถามคำถามเกี่ยวกับ Google Cloud ได้โดยตรง

ความน่าสนใจ

รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud ด้วยการสัมมนาผ่านเว็บแบบถ่ายทอดสด 45 นาทีโดยผู้เชี่ยวชาญของ Google Cloud โดยไม่ว่าคุณจะเป็นออกแบบด้าน IT หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็สามารถค้นหาเซสชันเพื่อช่วยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Google Cloud ได้


กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud

ระยะเวลาในการเรียนรู้: ไม่กำหนดแน่นอน

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

บทสรุป

บทความข้างต้นนี้ได้แนะนำเว็บไซต์และโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้ Google Cloud แต่การใช้งานจริงจะทำให้เข้าใจกระบวนการดำเนินงานได้มากกว่า

แม้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Google Cloud จะมีอยู่มากมาย หากเข้าใจพื้นฐานการใช้งานแล้ว การใช้งานในส่วนอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยอาจเกิดการสับสนเมื่อเริ่มใช้งานตอนแรกแต่เมื่อคุ้นเคยมากขึ้นก็จะพบข้อดีและประโยชน์ต่างๆ ของ Google Cloud มากมาย จึงอยากแนะนำให้ลองเปิดใจเพื่อเรียนรู้

เมื่อใช้ Google Cloud จนเกิดความชำนาญแล้ว ขอแนะนำให้ลองทดสอบเพื่อรับใบรับรอง Google Cloud Certified โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความเรื่อง “Google Cloud Certified” ได้