กิจกรรมและการสัมมนา

Getting started with Google Cloud Platform | Free Seminar! by Cloud Ace

โอกาสที่คุณจะได้ทำความรู้จัก และชมการสาธิตวิธีการใช้งาน Google Cloud Platform (GCP) มาถึงแล้ว

ลงทะเบียน คลื๊กที่นี่

.

งานสัมมนาฟรี! หัวข้อ "Google Cloud Platform (GCP) คืออะไร?"

What is Google Cloud Platform (GCP?) Free Seminar! by Cloud Ace

22 มกราคม 2563 14:00 - 16:00 น.

ชั้น 15 ตึก Column Tower (ใกล้สถานี BTS อโศก, MRT สุขุมวิท)


Cloud Ace ผู้ให้บริการ Google Cloud Platform

ระดับ Premier partner อันดับ 1 จากญี่ปุ่น

https://th.cloud-ace.com/

#GoogleCloudPlatform #GCP #Cloud #Google #Machinelearning #GoogleCloud

Seminars & Workshops in 2020

January


6/Jan/2019

Getting started with Google Cloud Platform | Free Seminar! by Cloud Ace

14/Jan/2019

Getting started with Google Cloud Platform + Firebase Free Seminar! by Cloud Ace


22/Jan/2019

Getting started with Google Cloud Platform | Free Seminar! by Cloud Ace

27/Jan/2019

Google Cloud 101 | Free Webinar! by Cloud Ace

ลงทะเบียน คลื๊กที่นี่

February

7/Feb/2019

Getting started with Google Cloud Platform + Firebase Free Seminar! by Cloud Ace


17/Feb/2019

Getting started with Google Cloud Platform | Free Seminar! by Cloud Ace


25/Feb/2019

Getting started with Google Cloud Platform + Firebase Free Seminar! by Cloud Ace


March

4/Mar/2019

Getting started with Google Cloud Platform | Free Seminar! by Cloud Ace

12/Mar/2019

Getting started with Google Cloud Platform + Firebase Free Seminar! by Cloud Ace

20/Mar/2019

Getting started with Google Cloud Platform | Free Seminar! by Cloud Ace

30/Mar/2019

Getting started with Google Cloud Platform + Firebase Free Seminar! by Cloud Ace