กิจกรรมและการสัมมนา

Seminars & Workshops in 2020

ประกาศ

Cloud Ace ขอเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมสัมมนาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นการสัมมนาออนไลน์แทน เพื่อลดความเสี่ยงของทุกท่านจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ท่านสามารถรับชมการสัมมนาได้ผ่านช่องทาง Live streaming ตามวันและเวลาที่กำหนด ทาง Cloud Ace ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

April

7/Apr/2019

Google Cloud 101 "Google Cloud Databases selection guide" | Free webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

22/Apr/2019

AI Platform on Google Cloud | Free Webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

30/Apr/2019

Integrate G suite with Google Cloud | Free webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

May

1/May/2019

Google Cloud 101 | Free Webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

11/May/2019

Develop your application on Google Cloud | Free Webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

19/May/2019

Google Cloud 101 | Free Webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

27/May/2019

Google Cloud for Startups | Free webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

June

4/Jun/2019

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

12/May/2019

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

22/May/2019

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

30/May/2019

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

July

8/Jul/2019

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

16/Jul/2019

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

24/Jul/2019

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

31/Jul/2019

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Previous Seminars & Workshops

4/Mar/2019

Google Cloud For Startup | Free Webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

12/Mar/2019

Google Cloud 101 | Free Webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

18/Mar/2019

(เลื่อน) AI Platform on Google Cloud | Free Webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

30/Mar/2019

Develop your application on Google Cloud + Firebase | Free Webinar by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

7/Feb/2019

Getting started with Google Cloud | Free Webinar! by Cloud Ace

ทำความรู้จัก และชมการสาธิตวิธีการใช้งาน Google Cloud เบื้องต้น

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

17/Feb/2019

IoT Solution on Google Cloud | Free Webinar! by Cloud Ace

โอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ว่า Google Cloud จะช่วยสร้างประโยชน์ร่วมกับเทคโนโลยี IoT อย่างไร

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

25/Feb/2019

Getting started with Google Cloud + Firebase Free Webinar! by Cloud Ace

ทำความรู้จัก และชมการสาธิตวิธีการใช้งานฟังค์ชั่นใน Firebase และ Google Cloud ที่จะช่วยให้การพัฒนา Application นั้นง่ายขึ้น

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

27/Jan/2019 Google Cloud 101 | Free Webinar! by Cloud Ace

22/Jan/2019 Getting started with Google Cloud | Free Seminar! by Cloud Ace

14/Jan/2019 Getting started with Google Cloud + Firebase Free Seminar! by Cloud Ace

6/Jan/2019 Getting started with Google Cloud | Free Seminar! by Cloud Ace

โอกาสที่คุณจะได้ทำความรู้จัก และชมการสาธิตวิธีการใช้งาน Google Cloud มาถึงแล้ว

กิจกรรมสัมมนาฟรี โดย Cloud Ace ผู้ให้บริการ One-stop solution สำหรับ Google Cloud ระดับ Premier partner อันดับ 1 จากญี่ปุ่น

https://th.cloud-ace.com/

#GoogleCloud #Cloud #Google #GoogleCloud