กิจกรรมและการสัมมนา

Seminars & Workshops in 2020

ประกาศ

Cloud Ace ขอเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมสัมมนาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นการสัมมนาออนไลน์แทน เพื่อลดความเสี่ยงของทุกท่านจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ท่านสามารถรับชมการสัมมนาได้ผ่านช่องทาง Live streaming ตามวันและเวลาที่กำหนด ทาง Cloud Ace ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

June

4/Jun/2020

Create VM on Google Cloud with Google Compute Engine

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

12/Jun/2020

Build Data Pipeline on Google Cloud

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

22/Jun/2020

Getting Started with Google Cloud Storage

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

30/Jun/2020

DevOps & CI/CD on Google Cloud

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

July

8/Jul/2020

Getting started with Google Data Studio

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

16/Jul/2020

Cloud System Cost Optimizations

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

24/Jul/2020

Google Cloud Certifications Guidelines

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

31/Jul/2020

Serverless Development on Google Cloud

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

August

7/Aug/2020

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

13/Aug/2020

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

21/Aug/2020

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

27/Aug/2020

To be announced..

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

Previous Seminars & Workshops

27/May/2020 Google Cloud for Startups | Free webinar by Cloud Ace
21/May/2020 Databases Selection Guidelines | Free Webinar by Cloud Ace
15/May/2020 Scale with Google Cloud Networking | Free Webinar by Cloud Ace
7/May/2020 Serverless Development on Google Cloud | Free Webinar by Cloud Ace
30/Apr/2020 Integrate G suite with Google Cloud | Free webinar by Cloud Ace
22/Apr/2020 AI Platform on Google Cloud | Free Webinar by Cloud Ace
7/Apr/2020 Google Cloud 101 "Google Cloud Databases selection guide" | Free webinar by Cloud Ace
30/Mar/2020 Develop your application on Google Cloud + Firebase | Free Webinar by Cloud Ace
18/Mar/2020 (เลื่อน) AI Platform on Google Cloud | Free Webinar by Cloud Ace
12/Mar/2020 Google Cloud 101 | Free Webinar by Cloud Ace
4/Mar/2020 Google Cloud For Startup | Free Webinar by Cloud Ace
25/Feb/2020 Getting started with Google Cloud + Firebase Free Webinar! by Cloud Ace
17/Feb/2020 IoT Solution on Google Cloud | Free Webinar! by Cloud Ace
7/Feb/2020 Getting started with Google Cloud | Free Webinar! by Cloud Ace
27/Jan/2019 Google Cloud 101 | Free Webinar! by Cloud Ace
22/Jan/2019 Getting started with Google Cloud | Free Seminar! by Cloud Ace
14/Jan/2019 Getting started with Google Cloud + Firebase Free Seminar! by Cloud Ace
6/Jan/2019 Getting started with Google Cloud | Free Seminar! by Cloud Ace

โอกาสที่คุณจะได้ทำความรู้จัก และชมการสาธิตวิธีการใช้งาน Google Cloud มาถึงแล้ว

กิจกรรมสัมมนาฟรี โดย Cloud Ace ผู้ให้บริการ One-stop solution สำหรับ Google Cloud ระดับ Premier partner อันดับ 1 จากญี่ปุ่น

https://th.cloud-ace.com/

#GoogleCloud #Cloud #Google #GoogleCloud