กิจกรรมและการสัมมนา

Seminars & Workshops in 2020

February

7/Feb/2019

Getting started with Google Cloud Platform | Free Webinar! by Cloud Ace

ทำความรู้จัก และชมการสาธิตวิธีการใช้งาน Google Cloud Platform (GCP) เบื้องต้น

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

17/Feb/2019

IoT Solution on Google Cloud | Free Webinar! by Cloud Ace

โอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ว่า Google Cloud Platform จะช่วยสร้างประโยชน์ร่วมกับเทคโนโลยี IoT อย่างไร

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลื๊กที่นี่

25/Feb/2019

Getting started with Google Cloud Platform + Firebase Free Webinar! by Cloud Ace

ทำความรู้จัก และชมการสาธิตวิธีการใช้งานฟังค์ชั่นใน Firebase และ Google Cloud Platform ที่จะช่วยให้การพัฒนา Application นั้นง่ายขึ้น

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

March

4/Mar/2019

Google Cloud For Startup | Free Webinar! by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลื๊กที่นี่

12/Mar/2019

Google Cloud 101 | Free Webinar! by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลื๊กที่นี่

20/Mar/2019

Manage Containers with Google Kubernetes Engine | Free Seminar! by Cloud Ace

กิจกรรมสัมมนาฟรี ณ Cloud Ace Office

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

30/Mar/2019

Getting started with Google Cloud Platform + Firebase Free Seminar! by Cloud Ace

กิจกรรมสัมมนาฟรี ณ Cloud Ace Office

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

April

7/Apr/2019

Google Cloud 101 | Free Seminar! by Cloud Ace

กิจกรรมสัมมนาฟรี ณ Cloud Ace Office

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

23/Apr/2019

Google Cloud 101 | Free Webinar! by Cloud Ace

สัมมนาออนไลน์ฟรี by Cloud Ace Thailand

ลงทะเบียน คลื๊กที่นี่

30/Apr/2019

Getting started with Google Cloud Platform + Firebase Free Seminar! by Cloud Ace

กิจกรรมสัมมนาฟรี ณ Cloud Ace Office

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

Previous Seminars & Workshops


6/Jan/2019

Getting started with Google Cloud Platform | Free Seminar! by Cloud Ace

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

14/Jan/2019

Getting started with Google Cloud Platform + Firebase Free Seminar! by Cloud Ace

ลงทะเบียน คลิกที่นี่


22/Jan/2019

Getting started with Google Cloud Platform | Free Seminar! by Cloud Ace

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

27/Jan/2019

Google Cloud 101 | Free Webinar! by Cloud Ace

ลงทะเบียน คลื๊กที่นี่

Getting started with Google Cloud Platform | Free Seminar! by Cloud Ace

โอกาสที่คุณจะได้ทำความรู้จัก และชมการสาธิตวิธีการใช้งาน Google Cloud Platform (GCP) มาถึงแล้ว

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

.

งานสัมมนาฟรี! หัวข้อ "Google Cloud Platform (GCP) คืออะไร?"

What is Google Cloud Platform (GCP?) Free Seminar! by Cloud Ace

22 มกราคม 2563 14:00 - 16:00 น.

ชั้น 15 ตึก Column Tower (ใกล้สถานี BTS อโศก, MRT สุขุมวิท)


Cloud Ace ผู้ให้บริการ Google Cloud Platform

ระดับ Premier partner อันดับ 1 จากญี่ปุ่น

https://th.cloud-ace.com/

#GoogleCloudPlatform #GCP #Cloud #Google #Machinelearning #GoogleCloud