Local Billing


Local billing / Sub billing บริการตัวแทนชำระเงิน

คุณจะไม่ต้องใช้บัตรเครดิตส่วนตัว สำหรับชำระค่าใช้งาน Google Cloud อีกต่อไป ผ่านบริการ Local Billing ที่จะทำให้การชำระเงินนั้นสะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถชำระค่าบริการ Google Cloud ด้วยสกุลเงินบาทไทย (THB) พร้อมใบกำกับภาษีที่สะดวกในการใช้งานร่วมกับฝ่ายบัญชีในบริษัทของคุณ และยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าของ Cloud Ace เท่านั้น

*ใช้บัตรเครดิตเพื่อผูกบัญชี Google Cloud เท่านั้น ค่าบริการ Google Cloud รายเดือนจะเปลี่ยนมาชำระผ่าน Local Billing จาก Cloud Ace แทน

3% Discount

รับส่วนลด 3% จากค่าบริการ Google Cloud รายเดือน

Zero Charge!

**ไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ระบุในคำสั่งซื้อ

Free Support

***เมื่อคุณใช้บริการ Local billing กับเราแล้ว คุณจะได้รับบริการสนับสนุนฟรีทันที

*ภายในใบกำกับภาษีจะประกอบไปด้วย ค่าบริการ Google Cloud จากใช้งานรายเดือน, ส่วนลดการใช้งาน 3% จาก Cloud Ace และ จำนวนภาษามูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ระบุในคำสั่งซื้อ** เมื่อคุณใช้บริการ Local billing กับเราแล้ว คุณจะได้รับบริการสนับสนุนฟรีทันทีในระดับ Bronze package ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงระดับของบริการสนับสนุนภายหลัง
Cloud Ace needs the contact information you provide to us to contact you about our products and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, please review our Privacy Policy.