ข่าวประชาสัมพันธ์


Cloud Ace ผู้ได้รับเอกสารรับรองจาก Google Cloud กว่า 200 ฉบับ


Cloud Ace ผู้ได้รับเอกสารรับรองจาก Google Cloud กว่า 200 ฉบับ


30 มีนาคม 2562 ณ เมืองโตเกียว: Cloud Ace พันธมิตรหลักของ Google Cloud ทั้งในเรื่องการวางระบบและอบรมการใช้ระบบ ประกาศถึงการได้ครอบครองเอกสารรับรองต่างๆจาก Google Cloud กว่า 200 ฉบับ ดำเนินการโดยสถาปนิกคลาวด์ 69 คน วิศวกรด้านข้อมูล 60 คน วิศวกรที่เกียวข้อง 67 คนและนักพัฒนาระบบอีก 5 คน

การได้รับการรับรองจาก Google Cloud แสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยี Google Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจของลูกค้า

ในปัจจุบันการให้บริการของระบบ Cloud เป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจการค้าต่างๆ โดย Cloud Ace จะดำเนินการพัฒนาทักษะในระบบ GCP และเสริมสร้างสถานะของเราในฐานะพันธมิตรชั้นนำของ GCP พร้อมกับเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แอช วิลลีย์ส หัวหน้าผู้ดูแลพันธมิตรและสหพันธ์ Cloud แห่งประเทศญี่ปุ่นและเอเชียแปซิฟิก ณ Google Cloud กล่าวว่า “การได้การรับรองต่างๆจาก Google Cloud กว่า 200 ฉบับนั้นถือเป็นความสำเร็จและเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนสำหรับการเจริญเติบโตในธุรกิจเทคโนโลยี Google Cloud ดังกล่าว”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เว็บไซต์

คลาวด์ เอซ Cloud Ace Ltd.

โทรศัพท์ +(66)2-302-2420

อีเมล์: th@cloud-ace.com