ข่าวประชาสัมพันธ์


Cloud Ace พันธมิตรผู้ชนะการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ

Google Cloud แห่งปี


Cloud Ace พันธมิตรผู้ชนะการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Google Cloud แห่งปี


9 เมษายน 2018 ณ เมืองซานฟรานซิสโก ได้มีการประกาศให้ Cloud Ace เป็นผู้รับรางวัลพันธมิตรในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Google Cloud แห่งปี 2018

Cloud Ace ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความสำเร็จในระบบ Google Cloud ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจของลูกค้า

Cloud Ace เริ่มต้นการเป็นพันธมิตรกับ Google Cloud Platform ในเดือนมิถุนายน ปี 2014 และได้ก่อตั้ง “Cloud Ace, Inc.” ขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2016 จนกระทั่งกลายเป็นพันธมิตรหลักในปี 2017

ปัจจุบัน Cloud Ace มีสำนักงานสาขาต่างประเทศรวม 5 สาขาในการสนับสนุนระบบ Google Cloud Platform

อายาโตชิ โยชิทสึมิ ประธาน Cloud Ace ได้กล่าวว่า “เราเริ่มธุรกิจนี้ด้วยใจรัก และดำเนินการมาร่วม 10 ปีแล้ว เรามีความภาคภูมิใจในธุรกิจของเรา เนื่องจากชัยชนะในนี้เป็นรางวัลการันตีความเชี่ยวชาญของเรา และไม่ใช่แค่เพียงภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอีกด้วย”

Kevin Ichhpurani รองประธานฝ่าย Global Partner Ecosystem ณ Google Cloud กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจใน Cloud Ace ผู้ซึ่งเป็นพันธมิตรในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Google Cloud แห่งปี และได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว”

“Cloud Ace เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในระบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ดังนั้นเราจึงมีความภูมิใจที่จะมอบรางวัลนี้ให้แก่ Cloud Ace และเชื่อมั่นในการพัฒนาระบบร่วมกันต่อไปในอนาคต”

เว็บไซต์

คลาวด์ เอซ Cloud Ace Ltd.

โทรศัพท์ +(66)2-302-2420

อีเมล์: th@cloud-ace.com