ข่าวประชาสัมพันธ์

7 พฤษภาคม 2019

Cloud Ace, Inc.บจก.คลาวด์ เอซได้ทำการจดทะเบียนนิติบุคคล


บจก.คลาวด์ เอซได้ทำการจดทะเบียนนิติบุคคล


ท่ามกลางตลาด Cloud ที่กำลังเจริญเติบโต บจก.คลาวด์ เอซ (สนญ. : เขตชิโยดะ โตเกียว ตัวแทนผู้อำนวยการ: อาโอกิ มาโกโตะ) เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดการระบบ Google Cloud Platform™ โดยมีการฝึกฝนวิศวกรต่างๆ มีการขยายการจัดหา AI ที่พัฒนาด้วยตนเองและการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรที่ครอบคลุมแพลตฟอร์ม “GennAI” สู่เอเชียและภูมิภาคแปซิฟิก พร้อมกันนี้จึงได้มีการจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลในนามบจก.คลาวด์เอซ ขึ้น ณ ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)

เนื่องด้วยรัฐบาลไทยได้มีการประกาศเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยว่านับแต่ปี 2558 ไปอีก 20 ปี เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น ตามแนวโมเดล Thailand 4.0 และจะมีการส่งเสริมการริเริ่มขยายตลาดจำพวก การให้บริการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล การให้บริการด้านข้อมูลแบบครบวงจร นอกจากนี้ ในส่วนของภาคเอกชนนั้น จะมีการขยายตลาดสมาร์ทโฟนสู่กลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลาง ทำให้เกิดการรับส่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงสามารถคาดการ์ณความต้องการในการใช้บริการระบบ Cloud ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรขนาดใหญ่

ตามสภาพการณ์ดังที่กล่าวข้างต้นนี้ เราได้เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งดำเนินการการให้บริการระบบ Cloud จึงได้มีการร่วมมือกับ YC Capital Co., Ltd. และ Toyo Business Capital Co., Ltd. ซึ่งเป็นพันธมิตรชั้นนำในท้องถิ่นเพื่อก่อตั้งบริษัท โดยในอนาคตเราจะพยายามขยายและเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของเราในฐานะพันธมิตรชั้นนำสำหรับ Google Cloud™ ทั้งในประเทศไทยและในญี่ปุ่น


■ รายละเอียดสำนักงานสาขาไทย

https://th.cloud-ace.com/

ชื่อบริษัท : Cloud Ace Ltd. (บจก.คลาวด์ เอซ)

ที่อยู่ : เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาว์เวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2436 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทุนจดทะเบียน : 2 ล้านบาท

อัตราส่วนทุน : Yoshitsune Holdings49%、YC Capital Co., Ltd.48%、Toyo Business Capital Co., Ltd.3%

วันอนุญาตประกอบธุรกิจ: 13 มีนาคม 2562

จำนวนพนักงาน : 5 คน


■ เกี่ยวกับ บจก.คลาวด์ เอซ (ญี่ปุ่น)

ที่อยู่สนญ. ชั้น 12 อาคารนิปปอนบิลดิ้ง เลขที่ 2-6-2 แขวงโอเทมาชิ เขตชิโยดะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนผู้อำนวยการ: อาโอกิ มาโกโตะ

เราเป็นพันธมิตรคู่ค้าของ Google Cloud ที่มีประสบการณ์มากมายในการสนับสนุนการใช้งาน Google Cloud Platform โดยดำเนินงานและการพัฒนาระบบผ่าน Cloud ของ Google


■ เกี่ยวกับ YS Capitals Co., Ltd

เว็บไซต์: https://www.yamada-global.com/branch/thailand-yoshikoshi/

ที่อยู่: เลขที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 35 ห้อง 3502 ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ: โยชิโคชิ ยาสุโระ


■ เกี่ยวกับ TOYO BUSINESS CAPITAL CO., LTD

เว็บไซต์: https://toyo-g.com/group.html

ที่อยู่: เลขที่ 32/23 อาคาร ชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ: ซาซากิ ฮิเดโตชิ


ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง

คลาวด์ เอซ Cloud Ace Ltd.

โทรศัพท์ +(66)2-302-2420

อีเมล์: th@cloud-ace.com